The Chef -rekrykampanjan säännöt

Kiinnostaako, kuinka vihreää nurmi aidan toisella puolella oikeasti on?
Testaa CV:si kantavuus ja katso mitä uusia mahdollisuuksia osaamisesi tarjoaa sinulle.

Nämä säännöt koskevat sekä matkan arvontaa, että alennuskoodin lähettämistä
(myöhemmin pelkästään ”palkinto” ja ”arvonta”).

1. Arvonnan järjestäjä

Arvonnan järjestää P.S Productions Oy, Itälahdenkatu 2 A, 00210 HELSINKI, Finland.
Y-tunnus: 2636289-4 (myöhemmin ”Järjestäjä”).

2. Arvontaan osallistuminen

Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet jo aiemmin kokki-, keittiöpäällikkö- tai keittiömestarityökokemusta kartuttaneet luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole Järjestäjän henkilökunnalla eikä niiden yritysten, yhdistysten tai organisaatioiden työntekijöillä tai heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

Arvontaan osallistutaan lähettämällä CV Järjestäjän sähköpostiosoitteeseen rekry@psproductions.fi otsikolla: The Chef! -kaikkien aikojen keittiörekry. Osallistumisen edellytyksenä on asianmukaisen CV:n lähettäminen.

Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen sekä mahdollisten avoimien työpaikkojen tarjoamiseen. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin tai muille kolmansille osapuolille.

Arvontaan voi osallistua 28.2.–30.5.2023.

Katso tarkemmin tietosuojakäytäntömme.

3. Arvonnan suorittaminen ja palkinnon luovutus

Arvonta suoritetaan 05.06.2023.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostilla tai puhelimitse. Palkinnon toimittamisesta sovitaan erikseen ja palkinto luovutetaan voittajalle sovitusti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kohtuullisessa ajassa, Järjestäjä pidättää oikeuden arpoa uuden voittajan. Järjestäjä ei vastaa palkinnon vastaanottamisen esteistä.

Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

4. Palkinto

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan yhden hengen viikonloppumatka majoituksineen Espanjan Fuengirolaan syksyllä 2023.

Palkinnon arvo ~500 € (sis. alv).

5. Palkintoon liittyvät ehdot

Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain kerran. Järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen mukaisesti. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle.

Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

6. Järjestäjän vastuu

Arvonnan Järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon. Järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä syistä tapahtuneista virhearvonnoista tai todetuista väärinkäytöksistä.

7. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta.

Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot.

8. Muut ehdot

Arvonta ei ole millään tavoin Metan, LinkedInin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan mainitut kanavat kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan Järjestäjän käyttöön.

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.