Vastuullisuus

P.S Productions oy:n toiminta- ja vastuullisuusperiaatteiden tavoitteena on, että henkilöstöpalvelut hoidetaan asiantuntevasti, vastuullisesti ja ammattitaitoisesti.

Vastuullisuuden painopisteissämme on huomioitu:

 1. työntekijänäkökulma
 2. asiakasyritysten näkökulma
 3. yhteiskunnallinen näkökulma

1: Kohtelemme työnhakijoitamme ja -tekijöitämme oikeudenmukaisesti sekä hyvän henkilöstöpolitiikan edellyttämällä tavalla.

 • Edistämme työnhakijoiden työllistymistä ja työntekijöitä rekrytoidessamme otamme huomioon.
 • Kunnioitamme työnhakijoidemme ja -tekijöidemme yksityisyydensuojaa.
 • Noudatamme henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinneissa tasa-arvoisuutta.
 • Maksamme työntekijöillemmepalkan riippumatta siitä, maksaako asiakasyritys henkilöstövuokrauspalvelua koskevan laskun.

Kohtelemme työntekijöitämme oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti

 • Huomioimme työnhakijoidemme ja -tekijöidemme erilaiset kyvyt ja osaamiset sekä edistämme työyhteisöjen yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta.
 • Edellytämme asiakasyrityksiltämme työntekijöidemme yhdenvertaista ja oikeudenmukaista kohtelua.
 • Emme peri työntekijöiltämme maksua henkilöstövuokrauksesta tai rekrytoinnista.

Kehitämme ja ylläpidämme työntekijöidemme osaamista

 • Edistämme ja tuemme kaikkien työntekijöidemme uudelleentyöllistymistä, myös HoReCa-alan ulkopuolelle.
 • Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuksia kokeilla erilaisia töitä HoReCa-alalta.
 • Edistämme työntekijöidemme kouluttamisesta
  ja ylläpidämme heidän osaamistaan. Tämä tapahtuu usein yhdessä asiakasyrityksen kanssa.

2: Olemme vastuullinen ja luottamuksen arvoinen yhteistyökumppani

 • Teemme asiakassopimukset aina kirjallisesti ja toimimme aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
 • Noudatamme asiakassopimuksissamme rekrytoinnin tai henkilöstövuokrausalan yleisiä sopimusehtoja.
 • Toimimme asiakassuhteissamme luottamuksellisesti.

Palvelemme asiantuntevasti ja ammattitaitoisesti

 • Kehitämme jatkuvasti palveluitamme, jotka auttavat asiakasyrityksiämme kehittämään omaa liiketoimintaansa.
 • Tarjoamme asiakasyrityksillemme asiantuntevia, joustavia ja innovatiivisia henkilöstöratkaisuja.
 • Rekrytoimme ja välitämme asiakkaillemme henkilökuntaa aina parhaan osaamisemme mukaan.

3: Kunnioitamme työmarkkinoiden pelisääntöjä ja toimimme oikeudenmukaisesti

 • Kohtelemme työnhakijoitamme ja -tekijöitämme oikeudenmukaisesti ja hyvän henkilöstöpolitiikan
  edellyttämällä tavalla.
 • Noudatamme työsopimuslain mukaisesti joko alan omaa työehtosopimusta tai asiakasyritystä sitovaa työehtosopimusta, jolloin vuokratyöntekijöinä työskentelevien työntekijöidemme
  työsuhteen vähimmäisehdot vastaavat asiakasyrityksen työntekijöiden työehtoja.

Tavoitteenamme on positiivinen työntekijäkokemus

 • Huolehdimme omalta osaltamme asiakasyritystemme hyvästä työnantajamaineesta ja tarjoamme työsuhteisiin liittyvän asiantuntemuksemme asiakasyritystemme käyttöön.
 • Edellytämme, että asiakasyrityksemme kohtelevat kaikkia työntekijöitä yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Yhteisenä tavoitteenamme on mahdollisimman positiivinen
  työntekijäkokemus.
 • Edellytämme aina, että asiakasyritys perehdyttää työntekijän työhön ennen työnteon aloittamista ja että työ asiakkaan tiloissa ja laitteilla voidaan suorittaa turvallisesti.
 • Sitoudumme omalta osaltamme huomioimaan ympäristövastuun ja kestävän kehityksen, sekä huomioimaan asiakkaan asettamat ympäritövastuuntavoitteet.

”Teemme aktiivisesti töitä ollaksemme entistä vastuullisempi toimija – olemme avoimia oppimaan ja kehittymään.”