Kaupallinen konsultointi

Konseptiyhteistyö

Uuden kehittäminen, konseptoiminen ja toimintojen sovittaminen yhteen vaatii usein lisäresursseja organisaatiossa, olet sitten kehittämässä jotain täysin uutta, täyttämässä asiakastarpeita tai etsimässä parhaita ratkaisuja isoihin tai pienempiin kokonaisuuksiin.

Tunnemme ravintolamaailman, sen toimijat, asiakasvaatimukset ja elementit. Olemme saaneet työskennellä useiden menestyvien tahojen kanssa ja olla mukana kehittämässä ja auttamassa niin yksityisiä pieniä kausiravintolakonsepteja kuin kokonaisia ravintolamaailmojakin, yhdistelemällä parhaat mahdolliset toimijat yhteen.

Liikepaikat

Tarjoamme kaupallisille kiinteistöille liikepaikkayhteistyötä, jossa voimme olla mukana kehittämässä kokonaan uutta houkuttelevaa ravintolamaailmaa, sen osa-aluetta tai yksittäistä liikepaikkaa, ja etsimme sopivan ravintolatoimijan tiloihinne kokonaisuus huomioiden. Varmistamme, että ravintolatoimijan ja liikepaikan tarjoajan näkemys on yhtenäinen, ja luomme parhaat mahdolliset edellytykset menestyvälle liiketoiminnalle.

Ravintolatoimijoille tarjoamme laadukkaat ja hyvät liikepaikkakontaktit, joissa on kasvun mahdollisuudet, ja tilaisuus tehdä hyvää liiketoimintaa.